Skoči na glavno vsebino
Select Page

Nivojski pouk je pouk, ki poteka na različno zahtevnih nivojih. Uvaja se postopoma od 4. do 9. razreda. Glede na stopnjo znanja se učenci skupaj s starši in učitelji odločajo za eno od treh nivojev (višji, srednji in nižji nivo) pri pouku slovenščine, madžarščine, matematike in tujega jezika. Učenci imajo možnost, da ob koncu ocenjevalnih obdobij prehajajo med nivoji. Ocenjevanje je s številkami od 1 do 5 pri vseh predmetih.

Az az oktatás, ahol több követelményi szinten folyik a tanítás. Folyamatosan vezetjük be a 4.-től a 9. osztályig. A tudás szintjének megfelelően a tanulók a szüleikkel és a tanítókkal együtt döntenek a megfelelő szint mellett (magas, közepes és alacsonyabb szint) szlovén és magyar nyelvből, matematikából és idegen nyelvből. A tanulóknak lehetőségük nyílik arra, hogy az osztályzási periódusok végén átlépjenek egyik szintből a másikba. Az osztályozás számjegyekkel van 1-től 5-ig minden tantárgynál.

Dostopnost