Skoči na glavno vsebino
Select Page

Izbirni predmeti

So predmeti, ki jih učenci v 7., 8. in 9. razredu izberejo po svojem interesu. Šola letno izvaja vsaj šest izbirnih predmetov iz nabora družboslovno-humanističnih in naravoslovno-tehničnih izbirnih predmetov. Vsak učenec si izbere po dve ali tri ure izbirnih predmetov na teden. Predmeti lahko potekajo eno, dve ali tri leta in praviloma niso vezani na razred, tako da so pri enem predmetu lahko učenci iz 7., 8. in 9. razreda. Izbirni predmeti se ocenjujejo z ocenami od 1 do 5.

Obstaja široka paleta izbirnih predmetov: angleški jezik, vzgoja za medije, gledališki klub, šolsko novinarstvo, literarni klub, verstva in etika, ples in drama (v madžarskem jeziku), literarni klub (v madžarskem jeziku), šolsko novinarstvo (v madžarskem jeziku), poskusi v kemiji, sodobna priprava hrane, šport za zdravje, matematične delavnice, kmetijska dela, računalništvo (urejanje besedil, računalniška omrežja), logika, astronomija, okoljska vzgoja …

izbirni

izbirni2

Neobvezni izbirni predmeti

S šolskih letom 2014/15 smo pričeli s postopnim uvajanjem neobveznih izbirnih predmetov: Ti so naslednji:

  • 1. vzgojno-izobraževalno obdobje: 1. tuji jezik (nemščina) za učence 1. razreda (s šol. letom 2015/16);
  • 2.vzgojno-izobraževalno obdobje: umetnost, računalništvo, šport, tehnika, drugi tuji jezik;
  • 3. vzgojno-izobraževalno obdobje: drugi tuji jezik.

Učenci se za njih odločijo le, če želijo. Lahko si izberejo največ dve uri pouka neobveznih izbirnih predmetov tedensko. Ocenjujejo se z ocenami od 1 do 5, zaključne ocene pa se vpišejo v spričevalo. Izvajanje teh predmetov poteka v času po pouku.

Nadaljnje informacije so dostopne na spletni strani http://www.zrss.si/default.asp?rub=9361.

Választható tantárgyak

Vannak tantárgyak, amelyeket a 7., 8. és a 9. osztályban a tanuló saját érdeklődése alapján választ. Az iskola évente legalább hat választható tantárgyból tanítást végez. A választható tantárgyak társadalomismereti- humán és természetismereti-technikai tantárgyakra vannak osztva.

Minden tanuló heti két órában tanulja a vállasztható tantárgyakat. A tantárgyakat egy, két, illetve három évig tanulhatják, és elvileg nincsenek osztályhoz kötve. Így ugyanabban a tantárgyi csoportban lehetnek a 7., 8. és 9. osztályos tanulók. A választható tantárgyakat 1-től 5-ig osztályozzuk.

Sok választható tantárgy van, néhány közülük: angol nyelv, média-nevelés, színjátszó klub, szövegszerkesztés, iskolai újságírás, irodalmi klub, vallás és etika, tánc és dráma (magyar nyelvű), irodalmi klub (magyar nyelvű), iskolaújság (magyar nyelvű), kémiai kísérletek, korszerű ételkészítés, sportoljunk az egészségért, matematikai műhely, mezőgazdasági munkálatok, számítástechnika (szövegszerkesztés, számítógépes hálózatok), logika, asztronómia, környezetismereti nevelés stb.

izbirni_mad

izbirni_mad2

Nem kötelező választható tantárgyak

A 2014/15-ös tanévvel fokozatosan bevezettük a nem kötelező választható tantárgyakat az általános iskolába. Ezek a következők:

  • 1. nevelő-oktató időszak: 1. idegen nyelv (német) az elsősök számára (a 2015/16-os tanévben)
  • 2. nevelő-oktató időszak: 2. idegen nyelv, számítástechnika, sport, technika és művészet
  • 3. nevelő-oktató időszak: 2. idegen nyelv

A nem kötelező választható tantárgy tehát szabadon megválasztható és nem kötelező. A törvény értelmében a tanuló legfeljebb heti két órában tanulhatja a nem kötelező választható tantárgyakat. Ezek a tantárgyak ugyanúgy osztályozva vannak, mint a kötelező tantárgyak, az éves osztályzat bekerül az értesítőbe. Ezek az órák délután, tanítás után vannak megtartva.

További információk a következő honlapon találhatók: http://www.zrss.si/default.asp?rub=9361.

Dostopnost